Cycling for Charity

Aagman

Adventure World

Amarsons

Anchor

Empathy

Hilton

Idee

Lakhamsi

Navneet

Prakash

Scott

Suraj

Chief Patron:

H.H.Maharaja Sawai Bhawani Singh Ji, Maharaja of Jaipur

Honorary Patrons:

UK

Shree Ramesh Vala OBE

Pune, India

Shree Abhaybhai Firodia

Mumbai, India

Shree Prakashji Kanugo
Shree Dr Bipinbhai Doshi
Shree Mulchandbhai Sheth
Shree Damjibhai Shah
Shree Amarchandbhai Gala
Shree Dungarshibhai Gala
Shree Shamjibhai Vora
Shree Jatinbhai Mehta
Shree Mulchandbhai Sawla
Shree Pravinbhai Chedda

Agra, India

Shree Ashokji Surana

Delhi, India

Shree Raj Bajaj